ROZDZIAŁ 3. Zryczałtowane opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym (dotyczą obrotu dewizowego)

AAA

poleć znajomemu

zgłoś błąd

 

ZALOGUJ SIĘ

dowiedz się więcej

 

ROZDZIAŁ 3. Zryczałtowane opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym (dotyczą obrotu dewizowego)

 

Lp.

Tytuł

Opłata w PLN lub
równowartość w walucie

Przesyłki listowe

1

Przesyłki listowe:

1) przesyłki krajowe

3,00 PLN

2) przesyłki zagraniczne

15,00 PLN

2

Przesyłki kurierskie

wg opłat rzeczywistych
plus 15% marży
od naliczonych opłat

3

Dopłata za list polecony:

1) krajowy

3,00 PLN

2) zagraniczny

7,00 PLN

4

Dopłata za potwierdzenie odbioru listu poleconego:

1) krajowego

2,00 PLN

2) zagranicznego

6,00 PLN

 

przesyłki listowe, których waga przekracza 2 kg należy dzielić na przesyłki do 2 kg

Połączenia telefaksowe

5

Połączenia telefaksowe krajowe:

1) za pierwszą stronę

6,00 PLN

2) za każdą następną stronę

3,00 PLN

6

Połączenia telefaksowe zagraniczne:

1) za pierwszą stronę

20,00 PLN

2) za każdą następną stronę

10,00 PLN

Inne

7

Komunikat SWIFT inny niż płatniczy:

1) do banków krajowych 

10,00 PLN

2) do banków zagranicznych

równowartość 8 EUR

8

Dodatkowa opłata za komunikat SWIFT pilny (urgent priority) - pobierana jednorazowo

10,00 PLN

 

Data aktualizacji: 01.12.2011 r.