Pytania i odpowiedzi

AAA

poleć znajomemu

zgłoś błąd

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej oferty produktowej, wybierz odpowiednią opcję.

 

Karty kredytowe

Kartą możesz zapłacić w każdym punkcie usługowo-handlowym, w kraju i za granicą, na którym widnieje znak organizacji płatniczej, umieszczonej na Twojej karcie – VISA, MasterCard, Maestro.

 

Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca umieszczonego na przedniej stronie karty. Jeżeli na karcie umieszczona jest data 06/10 oznacza to, że karta ważna jest do 30 czerwca 2010 roku.

 

Jeśli chcesz zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności, prosimy o zgłoszenie tej decyzji w najbliższym oddziale Banku, najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej karty.

 

Kartę należy zastrzec w przypadku, gdy została ukradziona, zniszczona, zagubiona lub kod PIN został ujawniony osobom nieuprawnionym.

Jeżeli karta została skradziona, dodatkowo należy to zgłosić na Policji a potwierdzenie zgłoszenia zachować w celu dołączenia do składanej w Banku reklamacji na wypadek dokonania nieupoważnionych transakcji.

Kartę można zastrzec:

 • dzwoniąc przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numer telefonu:
  0 801 123 456
  lub +48 22 530 71 00 (z tel. kom. lub z zagranicy)
 • w przypadku utraty karty za granicą – w dowolnym oddziale banku, oznaczonym logo VISA lub MasterCard

 

Każda karta posiada ustaloną walutę rozliczeniową dla transakcji zagranicznych. W zależności od typu karty może to być euro lub dolar amerykański.

Każda transakcja, którą dokonasz zagranicą zostanie przeliczona na tę walutę (euro lub dolar), a następnie na złote. Jeśli często używasz karty, np. w strefie euro, bardziej opłacalny będzie wybór karty rozliczanej w euro, w ten sposób unikniesz kosztów podwójnego przewalutowania.

 

Z karty można zrezygnować tylko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty Maestro/Maestro dla młodzieży lub w ciągu 14 dni od dnia aktywacji pierwszej karty Visa Classic, o ile nie została dokonana żadna operacja przy jej użyciu. Rezygnację można złożyć w najbliższym oddziale Banku.

 

W takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie zgłosić reklamację transakcji w najbliższym oddziale Banku. W tym celu w oddziale zostaniesz poproszony o wypełnienie odpowiedniego druku. Następnie zostanie wszczęte postępowanie reklamacyjne i Bank w najkrótszym możliwym czasie poinformuje Cię o wyniku tego postępowania.

 

Bank dokłada starań, aby postępowanie reklamacyjne trwało jak najkrócej. Wiele zależy od tego czy reklamacja będzie rozpatrzona wewnętrznie czy przy współudziale z instytucją zewnętrzną. Jeśli reklamacja będzie rozpatrywana wewnętrznie to gwarantujemy, że do 14 dni zostanie rozpatrzona. Natomiast, jeśli konieczny jest udział instytucji zewnętrznych to wstępne jej rozpatrzenie następuje zwykle w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, ale po tym okresie jest przeprowadzane postępowanie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi regulacjami organizacji płatniczych, które trwa 2-6 miesięcy. O wyniku tego postępowania Bank wyśle Ci pisemne powiadomienie jak tylko się ono zakończy.

 

W przypadku zatrzymania karty w bankomacie Banku BGŻ możesz zgłosić się po jej odbiór do oddziału Banku, który administruje bankomatem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zatrzymania karty. Jeśli nie odbierzesz karty w tym terminie Bank zastrzeże kartę. W przypadku zatrzymania karty w bankomacie, który nie należy do Banku BGŻ możesz zgłosić się do banku lub instytucji, do której należy ten bankomat.

 

Karta, którą Ci przysłaliśmy jest nieaktywna. W celu aktywacji karty Visa Classic powinieneś zadzwonić pod numer telefonu 0 801 123 456 lub +48 22 530 71 00 (z tel. kom. lub z zagranicy). Jeśli chcesz aktywować kartę Maestro/Maestro dla młodzieży to wystarczy, że dokonasz operacji z użyciem PIN, np sprawdzisz saldo dostępnych środków na koncie w bankomacie lub wypłacisz gotówkę.

 

Przy użyciu karty kredytowej możesz dokonać dwóch typów operacji:

  • Bezgotówkowe:
   • zapłacić za zakupy lub usługę w punktach oznaczonych logo VISA, MasterCard/Maestro (w zależności od znaku organizacji, który widniej na twojej karcie) lub w Internecie
   • sprawdzenie dostępnych środków na rachunku karty kredytowej
  • Gotówkowe:
   • wypłata gotówki z bankomatu, banku, na poczcie itp. z użyciem kodu PIN
   • dokonanie przelewu w banku, Internecie, na poczcie itp

 

Wysokość limitu, jaki może Ci przyznać Bank BGŻ zależy od Twojej zdolności kredytowej, czyli od tego ile zarabiasz i ile wydajesz. Bank BGŻ sprawdzi również czy nie jesteś wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

 

Wydanie karty kredytowej BGŻ jest bezpłatne. Za używanie karty również nic nie zapłacisz, jeżeli dokonasz transakcji bezgotówkowych w bieżącym cyklu rozliczeniowym na kwotę min. 300 zł.

 

Okres rozliczeniowy (inaczej „grace period”) to okres, za który Bank przygotowuje zestawienie transakcji dokonanych kartą oraz innych operacji na rachunku karty np. spłata zadłużenia. Transakcje te znajdziesz na wyciągu rachunku karty kredytowej, który dostarczamy comiesięcznie w wersji papierowej na Twój adres lub logując się do e-BGŻ na https://www.ebgz.pl/

Okres rozliczeniowy w Banku BGŻ wynosi 51 dni.

 

Możesz wybrać najbardziej dogodną formę spłaty zadłużenia spośród:

 • spłata minimalnej kwoty do zapłaty
 • spłata całkowitej kwoty zadłużenia wskazanego w zestawieniu operacji

Zarówno spłatę całości, jak i części zadłużenia można dokonać w dowolnie wybranej formie: przelew bankowy, wpłata przy użyciu przekazu bankowego lub automatyczna spłata zadłużenia z konta osobistego. Środki na spłatę zadłużenia powinny się znaleźć na rachunku karty kredytowej przed terminem spłaty.

 

Bank na wyciągu rachunku z karty kredytowej wskaże minimalną kwotę spłaty, która obejmuje 5% wartości wszystkich operacji z danego cyklu rozliczeniowego, opłaty, odsetki oraz ewentualną kwotę przekroczenia limitu kredytowego. Jeżeli nie możesz spłacić całości zadłużenia przed terminem spłaty powinieneś dokonać minimalnej kwoty spłaty, aby uchronić się przed wysokimi odsetkami.

 

Transakcje gotówkowe dokonywane kartą kredytową, a więc również wypłata pieniędzy z bankomatu, podlega oprocentowaniu już od dnia zawarcia transakcji.

Przykład korzystania z karty:

Maksymalny okres bezodsetkowy dla transakcji bezgotówkowych (od momentu zakupu do terminu spłaty) w tym przykładzie wynosi:
26 dni + 20 dni = 46 dni
Natomiast cykl rozliczeniowy albo inaczej grace period w Banku BGŻ wynosi:
5 dni + 26 dni + 20 dni = 51 dni
Cykl rozliczeniowy będzie jednocześnie maksymalnym okresem bezodsetkowym pod warunkiem, że Klient dokona transakcji bezodsetkowej na początku cyklu, czyli w naszym przykładzie 1 maja.

Wyciąg rachunku kredytowego jest generowany i wysyłany do Klienta na koniec miesiąca. Od tego momentu Klient ma czas na spłatę zadłużenia, który w naszym przykładzie wynosi 20 dni.

Termin spłaty jest terminem, w którym środki na spłatę zadłużenia powinny się już znajdować na rachunku karty kredytowej w Banku BGŻ. Jeśli będziesz przestrzegał tej zasady to uchronisz się przed odsetkami.

 

W Banku BGŻ maksymalny limit na karcie kredytowej wynosi 50 000 PLN – wysokość limitu zależy od Twojej zdolności kredytowej.

 

W Banku BGŻ do jednego rachunku kredytowego może być wydanych maksymalnie 5 kart dodatkowych, w ramach tego samego limitu. O szczegóły pytaj w najbliższym oddziale Banku BGŻ lub dzwoniąc przez całą dobę i siedem dni w tygodniu pod numer telefonu:
0 801 123 456
lub +48 22 530 71 00 (z tel. kom. lub z zagranicy)

 

Wybranym Klientom Bank BGŻ może zaproponować zwiększenie limitu w rachunku kredytowym. Informację o proponowanej nowej wysokości limitu, Bank przesyła razem z wyciągiem z rachunku, drogą pocztową.
Jeżeli jesteś zainteresowany zwiększeniem limitu kredytu na swojej karcie odwiedź najbliższy oddział Banku BGŻ lub zadzwoń przez całą dobę i siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu:
0 801 123 456
lub +48 22 530 71 00 (z tel. kom. lub z zagranicy)

 

Bank BGŻ nie pobiera prowizji od operacji bezgotówkowych.

 

Kod PIN to Poufny Numer Identyfikacyjny. Składa się zazwyczaj z 4 cyfr i jest powiązany z kartą płatniczą. Przy jego użyciu akceptuje się transakcje wypłaty gotówki z bankomatów oraz płatności kartą w sklepach. Do potwierdzenia płatności kartą kredytową w sklepie kod PIN nie jest konieczny, konieczny jest natomiast odręczny podpis Klienta. Operacje dokonywane kartą Maestro Banku BGŻ S.A. wymagają potwierdzenia PINem. Kod PIN jest znany tylko posiadaczowi karty i nie jest zapisany na karcie płatniczej ani przechowywany w Banku.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy go udostępniać osobom trzecim, ani zapisywać na karcie czy w innym łatwo dostępnym miejscu.

 

Wpłacać pieniądze na rachunek karty kredytowej można dokonać na trzy sposoby:

 • Polecenie zapłaty – ustawiając na koncie osobistym opcję okresowego przelewu na rachunek karty kredytowej. Spłata następuje automatycznie z Twojego konta osobistego, zawsze w wysokości minimalnej miesięcznej wymaganej spłaty. Możesz aktywować polecenie zapłaty indywidualnie logując się do e-BGŻ na https://www.ebgz.pl/ lub dzwoniąc przez całą dobę i siedem dni w tygodniu na 0 801 123 456 lub +48 22 530 71 00 (z tel. kom. lub z zagranicy).
 • Przelew na rachunek karty kredytowej – dokonujesz jednorazowego przelewu w wymaganej kwocie na rachunek karty kredytowej z dowolnego konta bankowego.
 • Wpłata gotówki – w placówkach Poczty Polskiej lub oddziałach dowolnego banku.

 

Wystarczy jedna wizyta w dowolnym oddziale Banku BGŻ. Jeśli chcesz, możesz otrzymać kartę od razu, tzw. Instant isuue – w tym przypadku nie będzie na niej Twojego imienia i nazwiska. Możesz również złożyć wniosek o kartę kredytową na której będzie nadrukowane Twoje imię i nazwisko, otrzymasz ją w ciągu 7 dni.

 

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie swojego salda zadłużenia oraz terminu jego spłaty:

 • Wyciąg z rachunku karty kredytowej – przesyłany co miesiąc na podany przez Ciebie adres. Jest listą transakcji dokonanych kartą w ostatnim miesiącu. Znajdziesz na nim także stan zadłużenia i wysokość minimalnej miesięcznej spłaty (należy ją spłacić przed upływem wyznaczonego terminu spłaty).
 • Telefon – dzwoniąc przez całą dobę i siedem dni w tygodniu na 0 801 123 456 lub +48 22 530 71 00 (z tel. kom. lub z zagranicy). Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 

Każdy posiadacz karty kredytowej Banku BGŻ jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach bezpłatnego Pakietu Podstawowego. Pakiet Podstawowy obejmuje ubezpieczenie na wypadek rabunku gotówki wypłaconej w bankomacie oraz nieuprawnionego użycia karty nawet do 48 h przed zastrzeżeniem. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie kraju i za granicą.

Dodatkowo każdy Klient może poszerzyć ochronę o jeden z dodatkowych pakietów:

 • Pakiet Rozszerzony – to pakiet Podstawowy i dodatkowo ubezpieczenie na wypadek: kradzieży lub rabunku towarów zakupionych na terenie kraju, następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie kraju i za granicą.
 • Pakiet Ekstra – to pakiet Rozszerzony oraz ubezpieczenie: kosztów leczenia za granicą, bagażu podróżnego na granicą, na wypadek opóźnienia lotu za granicą, Assistance za granicą.
 • Pakiet Plus – to ubezpieczenie spłaty zadłużenia na rachunku kredytowym na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Pakiet obejmuje również ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

 

Wszyscy Klienci i dokonujący płatności kartami płatniczymi Banku BGŻ są objęci okresowymi promocjami organizacji Visa i MasterCard. Szczegółów szukaj na stronie Banku BGŻ www.bgz.pl lub stronach organizacji www.visa.pl oraz www.mastercard.pl.

 

Nigdy nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, w której proszony jesteś o podanie danych dotyczących Twojej karty. Nie podawaj tych danych podczas rozmowy telefonicznej. Bank nigdy nie wysyła takich informacji i nie kontaktuje się telefonicznie w takich sprawach z Klientem. W razie zaistnienia takiej sytuacji – natychmiast skontaktuj się z Bankiem!

 

POWRÓT
 

ZALOGUJ SIĘ

dowiedz się więcej

 
 

SZUKAJ

Ładowanie...
 

Z telefonów stacjonarnych oraz z sieci operatorów komórkowych T-Mobile, Orange, Plus, Play.

Z pozostałych sieci komórkowych oraz z zagranicy:
+48 22 530 71 00

(opłata za połączenie wg cennika operatora)

 

NA SKRÓTY

 
 

SERWIS EKONOMICZNY

Kurs sprzedaży:

 

EUR4.3384

GBP5.2667

 

USD3.1373

CHF3.6019

 

więcejwięcej


Referencyjne stawki oprocentowania:

 

WIBOR 6M

2.7400

 

LIBOR EUR 6M

0.3920

 

LIBOR CHF 6M

0.0754

 

więcejwięcej