SIMPLE MOVING AVERAGE - PROSTA ŚREDNIA KROCZĄCA (SMA)

SMA

 

Jednym z pierwszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej była Prosta Średnia Krocząca/Ruchoma (Simple Moving Average - SMA). Ten wskaźnik oparty jest na średniej arytmetycznej cen z określonej liczby sesji i generuje czasami bardzo dobre sygnały, jednak pod warunkiem odpowiedniego ustawienia parametru średniej. Parametr ten zależy od indywidualnego charakteru zmian kursu danej akcji, jak i od sposobu inwestowania (np. krótko-, długoterminowy). Jest wiele zastosowań dla średnich ruchomych. Najczęściej używa się ich do identyfikowania trendu i jego potwierdzenia na wykresie, wyróżnienia i potwierdzenia poziomów wsparcia i oporu, bezpośredniego generowania sygnałów lub jako podstawę do tworzenia różnych wskaźników.

Istnieją trzy sposoby interpretacji wskazań średnich kroczących.

Pierwszy z nich (przedstawiony na wykresie wyżej) polega na obserwacji punktów przecięcia średniej kroczącej przez wykres kursu. Jeżeli wykres kursu przecina od góry nierosnącą linię średniej kroczącej, jest to sygnał do sprzedaży (S). Gdy zaś wykres kursu przecina od dołu niemalejącą średnią kroczącą, jest to sygnał kupna (K). Należy jednak pamiętać o uwadze zamieszczonej wyżej i dotyczącej odpowiedniego ustawienia parametru średniej kroczącej. Sygnały generowane przez średnie są tym mocniejsze, im dłużej linia średniej była ustabilizowana w pozycji zbliżonej do horyzontalnej przed wygenerowaniem sygnału.

 

SMA

 

Drugi sposób (patrz powyższy wykres) polega na zastosowaniu dwóch lub trzech średnich kroczących o różnych parametrach (np. 15-sesyjna i 45 sesyjna lub 15-sesyjna, 30-sesyjna i 45-sesyjna) i obserwacji punktów przecięcia tych średnich przez wykres kursu. Jeśli wykres kursu przecina od dołu niemalejące średnie, jest to mocny sygnał kupna (K), zaś gdy kurs przebija od góry nierosnące średnie jest to mocny sygnał sprzedaży (S).

 

SMA

 

Ostatnim sposobem jest obserwacja przecinania się samych średnich (wykres powyżej). W tym przypadku przecięcie od dołu niemalejącej 'dłuższej' średniej (np. 30-sesyjnej i/lub 45-sesyjnej) przez 'krótszą' średnią (np. 15-sesyjną) daje mocny sygnał do zakupu (K). Analogicznie, przecięcie od góry nierosnącej 'dłuższej' średniej przez 'krótszą' średnią daje mocny sygnał sprzedaży (S). Należy jednak pamiętać, że sygnały generowane przy tym sposobie interpretacji są często opóźnione i dlatego lepiej nadają się do inwestycji średnio- i długoterminowych.

Zamów rozmowę z Doradcą - Biuro Maklerskie

PLACÓWKI I BANKOMATY

 

znajdź najbliższy oddział

 

AKTUALNO�CI

Szukasz taniego kredytu hipotecznego? Już możesz przestać, bo Bank BGŻ oferuje teraz kredyt z  niską marżą!

wiecej